Vanaf heden is onze nieuwe website beschikbaar. Surf naar
https://kortrijk.gezinsbond.be
De huidige website is nog toegankelijk tot 1/6/2019.