foto-geschiedenis-gezinsbond​De ‘Bond van de Talrijke Huisgezinnen’, zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin.

Na WO I

Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen.
Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht, goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof, … allemaal maatregelen die grotendeels aan de actie van de Bond te danken zijn.

Splitsing

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de ‘Bond van Grote en van Jonge Gezinnen’ voor het Nederlandstalige en ‘Ligue des Familles’ voor het Franstalige landsgedeelte.
Aanvankelijk waren de materiële noden van de gezinnen prioritair, maar gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema’s zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz…

Gezinsbond

Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt.

Vlag Bond Kroostrijke gezinnen Kortrijk

 

Gezinsbond afdeling Kortrijk

De afdeling Kortrijk-stad zou opgericht zijn in 1928, alhoewel er reeds in 1921 sprake was van een plaatselijke bondswerking. Op vandaag telt de afdeling ca. 1.700 leden.