De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen:

  • De solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
  • De belangen van de gezinnen behartigen
  • Ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Gezinsbond is een vzw die volkomen onafhankelijk werkt en de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen verdedigt.

Leden

Onder de 275 000 leden vind je zowel grote gezinnen als kleine gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, éénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!